Stavebnictví

Ve stavebnictví se zaměřujeme na plánování, design, konstrukci a údržbu veřejných i soukromých objektů jako jsou nemocnice, hotely, sportovní haly, kanceláře, obytné budovy, domovy pro seniory a mnoho dalších. Hledáte vhodné místo pro Váš objekt? Plánujete přesun toho stávajícího? Naši inženýři Vám pomohou s obojím. Na základě Vašich individuálních potřeb sestavíme tým, který splní každý z Vašich požadavků.

 

Stavitelství

zahrnuje úpravu terénu, plánování, provedení a management staveb a infrastruktur, dopravu materiálu na staveniště. Postaráme se Vám i o vyhotovení a revizi smluv, zhodnocení efektivity logistických systémů a sledování cen jednotlivých dodavatelů.

Naši inženýři mají mnohaleté zkušenosti v oblasti projektování stavebních prací. Budou tu pro Vás při průzkumu trhu, výběrových řízeních na dodavatele, pomohou Vám s administrativou a přípravou všech nezbytných dokumentů, výběrem vhodných materiálů, zásobováním, plánováním a dohlédnou na celkový průběh stavby. Samozřejmostí je odhad a kontrola cen po dobu trvání stavebních prací, aby se zamezilo překročení rozpočtu.

 

Vodohospodářství a instalatérství

V Eng.Co.Cz používáme moderní a spolehlivé zařízení pro likvidaci chemických, biologických a tepelných odpadů. Tato oblast je úzce spojená se systémy HAVC (heating, ventilation and air conditioning = topení, ventilace a klimatizace), které naši inženýři vždy navrhují tak, aby vyhověly specifickým potřebám budovy nebo objektu. Pomůžeme Vám také se vypořádat s plochami, které byly kontaminovány při likvidaci odpadu, doporučíme způsoby čištění vody i vzduchu v dané budově a navrhneme vhodný systém pro úpravu vody a likvidaci odpadu.

V oblasti vodohospodářství nabízíme širokou škálu služeb. Zhodnotíme celkové potřeby dodávek a úpravy vody v dané budově a navrhneme a postavíme ideální vodní a odpadní síť, včetně vodovodů, drenáží a kanálů.

Stavební průzkum

obsahuje prozkoumání podmínek budoucího staveniště a jeho infrastruktury, návrh situačního plánu budoucího objektu (vytvoření referenčních bodů pro budoucí rozšíření objektu nebo další stavební práce) a závěrečné vyhodnocení projektu- hlavně jeho soulad se schváleným návrhem.

Certifikace LEED

 je mezinárodně uznávaná značka kvality. Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo objekt byl navrhnut a vybudován v rámci trvale udržitelného rozvoje- šetří jak peníze, tak i životní prostředí, má pozitivní dopad na zdraví jejich obyvatel a zároveň podporuje obnovitelné zdroje čisté energie. Důležitá je udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí. Eng.Co.Cz má dlouholeté zkušenosti s LEED certifikáty.

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode